Nyeste fra Europabanken

[20.04.20] Et 100% fornybart energisystem innen 2050 er fullt mulig ifølge klimaøkonomer, og vil i tillegg være rimeligere enn dagens system.
[17.04.20] Skal gi offentlige myndigheter en Plug-and-play-modell for å nå gjenvinningsmålene for kommunalt avfall.
[16.04.20] Felles inngangsport for utdanningssektoren skal øke samarbeid på tvers av Europa
[15.04.20] Et felleseuropeisk datarom skal sikre fri flyt av data mellom næringsliv, offentlig forvaltning og forskning, samt fremme EUs dataøkonomi.
[14.04.20] Autonome skip kan effektivisere sjøfarten og redusere kostnader, men cyber- og piratangrep er en av grunnene til at mange er skeptiske.
[03.04.20] Omfattende nettverk for kliniske studier skal styrke pandemiberedskap
[02.04.20] Bølgeteknologien kan generere fem ganger mer energi sammenlignet med tradisjonelle bølgekraftanlegg.
[01.04.20] Syv nye havvindparker ble ferdigstilt i 2019, med en total kapasitet på 3.6 GW. Prisene er fallende, og offshore vindparker blir stadig større.
[31.03.20] EU har identifisert 7 utfordringer i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.