Nyeste fra Europabanken

[04.09.20] Europakommisjonenes studie vurderer trender innen utvikling og bruk av avansert teknologi
[04.09.20] JRC studiet fokuserer på innkjøp av nødvendige materialer for batterier
[28.08.20] Et europeisk initiativ for å akselerere investeringer innen bærekraftig energi.
[27.08.20] Norges økonomi er 2,4% sirkulær, og nordmenn har det høyeste forbruket i verden. Til sammenligning er verdensøkonomien 8,6% sirkulær.
[27.08.20] Horizon 2020-prosjektet tilbyr en forskningsdatasky for havforskning og den blå økonomien innen rammen av den europeiske vitenskapsskyen.
[27.08.20] LIFE-prosjektet følger utviklingen av nasjonale energi- og klimaplaner i Europa.
[27.08.20] Horizon 2020-prosjekt for å demonstrere og validere et innovativt PTO delsystem for tidevannsturbiner.
[27.08.20] Guide for kommunale beslutningstakere innen investeringer for energieffektive bygninger og annen infrastruktur
[27.08.20] Europakommisjonens studie viser at maritim arealplanlegging er en avgjørende faktor for utviklingen av maritime sektorer og den blå økonomien i Europa.