Nyeste fra Europabanken

[12.01.21] Internasjonalt Transport Forums (ITF, OECD) rapport "Connecting Remote Communities" fokuserer på hvordan offentlige støttede transportløsninger kan løse…
[11.01.21] Autonom lasthåndtering om bord i skip og i havner skal bidra til at godstransport til sjøs mer miljøvennlig og konkurransedyktig.
[08.01.21] Kartleggingen inneholder mer enn 300 teknologisentre innenfor ulike industrier, informasjon om deres type ekspertise, tjenester og plassering.
[07.01.21] Prosjektet videreutvikler digitale hjelpemidler som gjør det mulig for eldre å bo hjemme lengst mulig.
[06.01.21] Utvikler og demonstrerer ny forretningsmodell for å hjelpe bedrifter å etablere sirkulærøkonomi-prosjekter basert på avfallsmuligheter
[05.01.21] FUSILLI skal bidra tll en helhetlig overgang til et bærekraftig, sunt, rettferdig, inkluderende og kostnadsekkektivt matsystem.
[04.01.21] Havvind, hydrogen, batterier, CCS og grønn skipsfart er blant teknologiene som vil være viktigst for å nå klimamålene.
[22.12.20] Kommunen tatt ledelsen for å sikre at Bornholm har utviklet et 100% fornybart energisystem.
[21.12.20] En internasjonal avtale vil ikke bare være bra for miljøet, men den vil også være lønnsom for næringslivet.