Nyeste fra Europabanken

[02.12.20] Økt samarbeid mellom skole og abeidsliv skal gjøre lokale bedrifter med attraktive for unge, samt bidra til økt entreprenørskap.
[30.11.20] EUROqCHARM skal utvikle standardiserte metoder for overvåking og kartlegging av plast i miljøet
[27.11.20] 15% av elever i EU har ikke tilstrekkelig digital kompetanse. Digitalisering av utdanning vil derfor være en viktig prioritet fremover.
[26.11.20] FABULOS skal utvikle og teste smarte systemer som kan drive flåter med selvkjørende minibusser i byer.
[25.11.20] Digitalisering gjør at strømbehovet øker. For å nå målet om klimanøytralitet i 2050, ønsker EU å skape grønnere nettskytjenester og datasentre
[24.11.20] Prosjektet skal teste ulike ikke-formelle læringsmetoder for å forebygge skolefrafall.
[20.11.20] Roboten skal utføre risikofylte arbeidsoppgaver og effektivisere bygningsarbeidet.
[19.11.20] EU har et mål om 300GW havvind innen 2050, som er en 25-dobling fra dagens nivå. Offshore vind blir sett på som et viktig verktøy for å nå målet om…
[17.11.20] Det internasjonale transportforumet analyserer fremtidig energibruk i den nordiske shippingsektoren. batterier, hydrogen og utlippsfri amoniakk er blant de…