Nyeste fra Europabanken

[26.08.20] Det ERDF finansierte EnviSuM-prosjektet studerer teknisk effektivitet og samfunnsøkonomiske effekter av miljøvennlige fraktløsninger.
[26.08.20] LIFE EconomisE-prosjektet vil redusere klimautslippene og fungere som en katalysator for utslippsfrie bygg og anlegg.
[26.08.20] European Committee of the Regions´ rapport fokuserer på offentlig transport i storbyregioner, en av kjernekompetansene til lokale og regionale myndigheter.
[26.08.20] Europakommisjonens rapport legger frem forslag om tiltak for nytt prosjekt for å sikre bærekraftige europeiske havområder innen 2030.
[26.08.20] Verdens havvindfarmkapasitet kan vokse åtte ganger innen 2030 drevet av en fornybarenergi vekst ledet av Kina, ifølge Global Wind Energy Council.
[25.08.20] Prosjektet fokuserer på elektrisk- og bærekraftig mobilitet i urbane områder og byer i Europa.
[25.08.20] Hybride prosjekter som vil effektivisere havvindparker og samarbeid mellom europeiske land innen havenergi.
[24.08.20] OECD-rapporten presenterer et nytt perspektiv på urbanisering og effektene på global skala.
[21.08.20] Sjeldne jordarter er viktig for utvikling av grønn teknologi. REE4EU skal sikre en stabil tilgang på jordartsmetaller, og gjøre Europa mindre avhengig av…