Nyeste fra Europabanken

[30.03.20] Kommisjonen ønsker kvotering av kvinnelige styremedlemmer og økt åpenhet om lønn for å minske lønns-og pensjonsgapet.
[27.03.20] Kommisjonens handlingsplan skal sikre bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked.
[26.03.20] Den sirkulære økonomien danner nye måter å skape verdier på og endrer hvordan vi forholder oss til verden rundt oss. På denne måten endrer den sirkulære…
[25.03.20] Sirkulærøkonomi og nye dyrkingsmetoder skal forbedre urbant landbruk. Målet er økt matsikkerhet og robuste byer.
[24.03.20] Norge har økonomisk og samfunnsmessig nytte av å delta i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.
[23.03.20] Håndboken viser hvordan man kan implementere integrerte og stedsbaserte urbane strategier innenfor samhørighetspolitikken
[20.03.20] Ved hjelp av prefabrikkerte og lett demonterbare komponenter, gjør RE4s innovative byggekonsept det mulig å bygge et nytt hus med opptil 100% gjenbrukbare…
[19.03.20] EUs nye klassifiseringssystem skal definere hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige, samt bidra til å tiltrekke flere grønne investeringer.
[18.03.20] Digitale verktøy og hydrologisk modellering skal sikre robust vannforvaltning.