Nyeste fra Europabanken

[25.06.20] Gjennom en sektorovergripende tilnærming vil prosjektet redusere informasjonsasymmetri blant interessenter i verdikjeden.
[24.06.20] IEA anbefaler verdens land å bruke krisepakkene sine strategisk for å akselerere grønn vekst, for eksempel ved å investere i energieffektivisering av bygg og…
[23.06.20] Skal sikre en tverrsektoriell tilnærming i regioner og byers mål om reduserte utslipp og strategier for energi, mobilitet, konstruksjon og lignende.
[22.06.20] Produktdesign, reparerbarhet og forbrukerbevisshet er viktig for å oppnå økt materialeffektivitet.
[19.06.20] Den blå økonomien, og særlig offshore fornybar energi, vil være en viktig bidragsyter til EUs mål om klimanøytralitet i 2050.
[18.06.20] Integrert styringssystem for energi og ressurser tilbyr verktøy for produksjonsplanlegging, energibruk og -kjøp, samt for livsløpsvurderinger.
[17.06.20] Tyskland ønsker å bli en global leder innen hydrogenteknologi, og har et mål om en produksjonskapasitet på 5 GW innen 2030.
[16.06.20] Vellykket avfallshåndtering lokalt er nøkkelen til effektiv ressursbruk og sirkulær økonomi. God praksis gir inspirasjon og praktiske tips.
[15.06.20] For å sikre sunne og bærekraftige hav innen 2030, har FN identifisert fem kritiske områder for suksess. Ett av dem er offshore fornybar energi.