Nyeste fra Europabanken

[28.01.21] Alternative måter å håndtere den organiske fraksjonen av kommunalt avfall (OFMSW) kan bidra til høyere verdi for denne typen avfall
[27.01.21] Prosjekter ønsker å finne ut hvorvidt lokalt eierskap påvirker aksepten for utbygging av fornybar energi.
[26.01.21] Norge har nådd flere mål, men har en del utfordringer knyttet til forbruk, ernæring og utslipp.
[25.01.21] Roboter skal effektivisere vedlikehold av gammel infrastruktur som tuneller og broer.
[22.01.21] Systemet kan komplementere satellittnavigasjonssystemer når disse ikke fungerer optimalt grunnet forstyrrelser.
[21.01.21] Antallet bioplasprodukter øker, men er det bare positivt? Studien vurderer om bruk av bioplast kan gi merverdi sammenlignet med resirkulering av plast.
[20.01.21] Ved å samle eksisterende kompetanse og dele god praksis, skal prosjektet fremskynde utviklingen av ORE-sektoren.
[19.01.21] Avkarbonisering av økonomien må skje 6 ganger raskere enn noen gang, og det innen 2030.
[18.01.21] Omfattende strategier for sirkulær økonomi som inkluderer brede og tversektorielle partnerskap er mest effektive.