Nyeste fra Europabanken

[20.08.20] Planen vektlegger økt satsing på omskolering, videreutdanning og livslang læring for å møte den grønne og digitale omstillingen.
[19.08.20] Gjennom god praksis skal iEER utvikle en håndbok som styrker ungt entreprenørskap i Europas regioner.
[07.08.20] Fremmede plantearter er en av de største utfordringene for europeiske økosystemer. APPLAUSE iverksetter en ny sirkulærøkonomisk løsning.
[05.08.20] Europaparlamentets oversikt over EUs politiske rammer og initiativer innen den blå økonomien.
[05.08.20] Joint Research Centers (JRC) rapport om bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff for maritim transport
[05.08.20] BVG Associates, The Crown Estate og CATAPULT Offshore Renewable Energy, presenterer en guide til havvindparker
[03.08.20] Horizon 2020-prosjektets inkubatorprogram hjelper aktører med å implementere grønne energisymbioseprosjekter på lokalt og regionalt nivå.
[29.07.20] TITTAN-prosjektet forbedrer kvaliteten og ytelsen til regionale helsevesener i forhold til sunn og aktiv aldring på europeisk nivå
[29.07.20] EU_SHAFE-prosjektet har som mål å forbedre politikk og praksis for aktiv og sunn aldring i syv europeiske regioner.