Nyeste fra Europabanken

[15.01.21] Vanskeligheter med å få tilgang til finansiering antas å være en av årsakene til denne langsomme sirkulære fremgangen i byene.
[14.01.21] Utviklingen av et rammeverk som letter samspillet mellom IoT og sirkulærøkonomi vil bidra til å realisere Green Deal.
[13.01.21] Norge kan potensielt redusere CO2-utslippene med mellom 6 og 10 Mt ved å ta i bruk sirkulærøkonomiske strategier.
[12.01.21] Internasjonalt Transport Forums (ITF, OECD) rapport "Connecting Remote Communities" fokuserer på hvordan offentlige støttede transportløsninger kan løse…
[12.01.21] Internasjonalt Transport Forums (ITF, OECD) rapport "Connecting Remote Communities" fokuserer på hvordan offentlige støttede transportløsninger kan løse…
[11.01.21] Autonom lasthåndtering om bord i skip og i havner skal bidra til at godstransport til sjøs mer miljøvennlig og konkurransedyktig.
[08.01.21] Kartleggingen inneholder mer enn 300 teknologisentre innenfor ulike industrier, informasjon om deres type ekspertise, tjenester og plassering.
[07.01.21] Prosjektet videreutvikler digitale hjelpemidler som gjør det mulig for eldre å bo hjemme lengst mulig.
[06.01.21] Utvikler og demonstrerer ny forretningsmodell for å hjelpe bedrifter å etablere sirkulærøkonomi-prosjekter basert på avfallsmuligheter