Nyeste fra Europabanken

[04.12.20] EU vil skape et mer inkluderende samfunn med tiltak innen utdanning, arbeidsliv, helsetjenester og boligpolitikk.
[03.12.20] Dersom vi forvalter havene riktig, kan vi produsere seks ganger mer mat fra havet. Innen 2050 kan det også skapes 12 millioner nye blå arbeidsplasser.
[02.12.20] Økt samarbeid mellom skole og abeidsliv skal gjøre lokale bedrifter med attraktive for unge, samt bidra til økt entreprenørskap.
[30.11.20] EUROqCHARM skal utvikle standardiserte metoder for overvåking og kartlegging av plast i miljøet
[27.11.20] 15% av elever i EU har ikke tilstrekkelig digital kompetanse. Digitalisering av utdanning vil derfor være en viktig prioritet fremover.
[26.11.20] FABULOS skal utvikle og teste smarte systemer som kan drive flåter med selvkjørende minibusser i byer.
[25.11.20] Digitalisering gjør at strømbehovet øker. For å nå målet om klimanøytralitet i 2050, ønsker EU å skape grønnere nettskytjenester og datasentre
[24.11.20] Prosjektet skal teste ulike ikke-formelle læringsmetoder for å forebygge skolefrafall.
[20.11.20] Roboten skal utføre risikofylte arbeidsoppgaver og effektivisere bygningsarbeidet.