Nyeste fra Europabanken

[12.06.20] Det offentlige har et holistisk perspektiv for å redusere utslipp og avfall, og involverer brukerne i en rekke prosessen. Nå er Lahti en miljøpioner.
[11.06.20] Symbiose i avfallshåndteringen bidrar til en gjenvinningsrate på 97%. Regionen har som mål å resirkulere mer.
[10.06.20] DIGIPLAN skal kartlegge digitaliseringen av plandata i Europa, og demonstrere mulighetsrommet som ligger i slike verktøy.
[09.06.20] CESME utvikler en veileder som skal hjelpe SMBer med omstillingen til en sirkulær økonomi.
[08.06.20] IEA forventer et betydelig fall i energietterspørsel og CO2-utslipp som følge av korona-pandemien.
[05.06.20] En mekanisk og medisinfri avlusingsmetode fjerner lakselus på en effektiv og skånsom måte.
[04.06.20] SeaTwirl utvikler et nytt turbinkonsept for flytende havvind. Konstruksjonen består av tre vertikale blader som er festet til et flytende tårn.
[03.06.20] Genteknologien mRNA skal hjelpe kroppen med å lage sin egen medisin mot kreft.
[02.06.20] Medlemmene i Norges Rederiforbund skal halvere utslippene innen ti år, og skal kun bestille nullutslippsteknologi fra 2030. Målet er en klimanøytral flåte…