Nyeste fra Europabanken

[17.03.20] EU-kommisjonen vil fjerne regulatoriske og praktiske hindringer for å hjelpe SMBer med å oppskalere.
[16.03.20] Produktdesign, forbrukerrettigheter og avfallshåndtering står i fokus i EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi.
[12.03.20] EUs nye industristrategi skal fremme et konkurransedyktig, digitalt og grønt Europa. 
[10.03.20] EUs miljøbyrå konkluderer med at dagens klima- og energipolitikk er utilstrekkelig for å nå 2030-målene
[09.03.20] AquaVitae vil øke produksjonen av lavtrofiske arter og introdusere nye produkter på markedet.
[06.03.20] EUs urbane agenda har vist seg å være en suksess, men rammeverket må styrkes.
[05.03.20] Et nytt løsningsmiddel kalt Ioncell skal gjøre det mulig å lage tekstiler av bjørketrær, papp, resirkulert avispapir og gamle bomullstekstiler.
[04.03.20] DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.
[03.03.20] SETS II skal bidra til en raskere elektrifisering av skandinaviske havner, samt videreformidle god praksis til andre havner.