Nyeste fra Europabanken

[27.10.20] Vindkraft blir viktig for å sikre en grønn gjenreising av den europeiske økonomien. Innen 2030 kan havvind sysselsette 200 000 mennesker.
[26.10.20] Tingenes internett (ioT) skal gjøre havner smartere, grønnere og mer sammenkoblet.
[23.10.20] Oxford PV utvikler en ny generasjon solcellepaneler ved hjelp av tandemceller.
[22.10.20] Digital Health Observatory samler og tilgjengeliggjør god praksis, rapporter og forskningsartikler innen e-helse.
[21.10.20] EU vil redusere mengden giftige kjemikalier i hverdagsprodukter som leker, kosmetikk, vaskemidler og matemballasje.
[20.10.20] Et preventivt strømgjerde skal hindre lakselus fra å komme inn i merdene.
[19.10.20] Nuve tester autonome og miljøvennlige anleggsmaskiner gjennom en digital plattform.
[16.10.20] EU ønsker å skape en renovasjonsbølge for å nå klimamålene. Innen 2030 kan 35 millioner bygninger være renovert.
[15.10.20] Handlingsplan skal bidra til å diversifisere forsyningen fra tredjeland, samt gjøre EU mindre avhengig av import ved hjelp av sirkulærøkonomi.