Nyeste fra Europabanken

[28.07.20] Horizon 2020-prosjektet demonstrerer bærekraften til flerbruksdrift i europeiske farvann.
[27.07.20] Ny forskning viser at LED-lys på fiskegarn reduserer sannsynligheten for at havskilpadder og delfiner blir fanget i fiskenett.
[24.07.20] I 2017 innførte Gent et bilfritt sentrum for å skape et bedre og grønnere bymiljø. Andre europeiske byer følger dette gode eksemplet.
[23.07.20] Horizon 2020-prosjektet iBECOME utvikler et åpent, virtuelt byggesystem (BMS) for bedre styring av energiforbruk i bygg.
[23.07.20] Horizon 2020-prosjekt med fokus på planlegging og iverksetting av grønne energitiltak i lokalsamfunn.
[17.07.20] Pacific Northwest National Laboratory har på vegne av OES-Environmental publisert 2020 rapporten om forskning rundt miljøeffekter av havenergi.
[16.07.20] MarRINav, finansiert av ESA, har utviklet konsept rundt rom- og jordbaserte maritime navigasjonssystemer
[16.07.20] Capannori kommune gjenvinner nærmere 90% av det kommunale avfallet, og har redusert husholdningsavfallet per innbygger med 280 kilo siden 2006.
[15.07.20] Horizon 2020s RAMSSES-prosjekt har mål om å oppnå en anerkjent og etablert rolle for avanserte, innovative materialer i den europeiske maritime industrien.