Nyeste fra Europabanken

[03.03.20] SETS II skal bidra til en raskere elektrifisering av skandinaviske havner, samt videreformidle god praksis til andre havner.
[02.03.20] Ifølge UNEP må CO2-utslippeene kuttes med 7,6% hvert år frem mot 2030 dersom man skal begrense global oppvarming til 1,5 grader.
[28.02.20] EU-MERCI lanserer database om de beste energitiltakene i prosessindustrien.
[27.02.20] Vindkraftgeneratoren bråker mindre, har mindre innvirkning på dyreliv og kan løse en rekke utfordringen knyttet til tradisjonelle vindturbiner.
[26.02.20] Global Goals, Ocean Opportunities viser hvordan man kan utnytte mulighetene i havet samtidig som man tar hensyn til miljøet.
[24.02.20] REFHYNE skal utvikle og teste verdens største hydrogenelektrolyseanlegg.
[21.02.20] Havvind, energilagring og økte investeringer i grønn teknologi er blant de viktigste trendene de neste tre årene.
[20.02.20] Nye løsninger basert på kunstig intelligens skal hjelpe byer med å innfri sine klimamål.
[19.02.20] Bølge-og tidevannskraft har et stort potensial, men betydelige kostnadsreduksjoner må til for at disse skal kunne konkurrere med havvind.