Nyeste fra Europabanken

[05.11.20] SensaSticker overvåker og loggfører temperatursvingninger, og gjør det mulig å identifisere i hvilket ledd det oppstår feil temperatur.
[04.11.20] AI-baserte beslutningssystemer skal gi bedre helse og livskvalitet for brukerne.
[03.11.20] En karbontoll vil kunne gi en rekke miljø- og konkurransemessige fordeler, men er ikke den eneste løsningen.
[02.11.20] Right skal bidra til økt konkurransekraft gjennom kompetanseutvikling, og hjelpe SMBer innen blå næringer og energisektoren med å tilpasse seg arbeidsmarkedet.
[30.10.20] PROSPECT fremmer utveksling av kunnskap og erfaringer om innovative finansieringsordninger som kan brukes til å implementere energi- og klimaplaner.
[29.10.20] Norsk havvindindustri kan omsette for 85 milliarder kroner i 2050. Ifølge Menon Economics er differansekontrakter det best egnede virkemiddelet.
[28.10.20] ShipFC utvikler et nytt energisystem basert på brenselceller som bruker grønn ammoniakk som drivstoff.
[27.10.20] Vindkraft blir viktig for å sikre en grønn gjenreising av den europeiske økonomien. Innen 2030 kan havvind sysselsette 200 000 mennesker.
[26.10.20] Tingenes internett (ioT) skal gjøre havner smartere, grønnere og mer sammenkoblet.