Nyeste fra Europabanken

[18.05.20] Elements of AI kan hjelpe oss å forstå hvordan kunstig intelligens utvikles og hvordan det påvirker oss i årene som kommer.
[15.05.20] Målrettede opplæringsprogram skal styrke elektromobilitetssektoren
[14.05.20] Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten har resultert i et unikt, sømløst og integrert program for eldreomsorg.
[13.05.20] Nytt fartøy kan operere i opptill fire dager med nullutslipp. Trykksatt hydrogen leveres i konteiner og kan settes på dekk.
[08.05.20] Fleksibel og interoberabel IKT-plattform skal forbedre beslutningsprosessene for havvindpark-operatører
[07.05.20] Gjennom offentlige anskaffelser og tett samarbeid med avfallsbransjen, kan norske kommuner spille en nøkkelrolle i overgangen til en sirkulær økonomi.
[06.05.20] Det er behov for en skreddersydd utdanningsmodell som ivaretar individuelle interesser. Flere gutter enn jenter får tilpasset opplæring i Europa.
[05.05.20] Europa leder innen tidevannsenergi, og kapasiteten i bølgekraft-sektoren har økt stabilt de siste fem årene. Kina og Canada blir sentrale konkurrenter.
[04.05.20] Ny løsning for resirkulering av plast skal redusere avfall i Europa