Nyeste fra Europabanken

[15.07.20] Europakommisjonens Joint Research Centre har analysert tiltak for forebygging av matavfall og presenterer forslag til tiltak for offentlig og privat sektor.
[14.07.20] Horizon 2020s HNSciCloud er et partnerskap mellom 40 offentlige og private aktører for å etablere en felles hybrid skytjenesteplattform for åpne…
[14.07.20] Horizon 2020-prosjektet LEADFLOAT fra Ideol har mål om å sikre Europas tidlige forsprang innen verdensmarkedet for havvind.
[13.07.20] InnoDC, et Horizon 2020-prosjekt, trener 15 doktorgradforskere innen vindkraft og fornybar energi, og integrering av ny teknologi i energinettet.
[10.07.20] Clean Maritime Plan er klima-veikartet for Maritime 2050 - Storbritannias ambisjoner og visjoner for maritim sektor.
[09.07.20] Horizon-2020 prosjekt, sammen med Equinor og Sintef, utvikler styringsverktøy som forbedrer utnyttelsen av vindkraft
[09.07.20] Europakommisjonens studie om regulatoriske forhold som påvirker utviklingen av offshore energipotensialet i Nordsjøen, med veikart for videre samarbeid.
[08.07.20] UK Marine Energy 2019 rapporten beskriver potensialet i Storbritannias tidevann og bølgekraft sektorer på lokalt og globalt nivå.
[08.07.20] 2019 har vært et av de beste årene for solenergi i EU, med en økning på 104% i forhold til året før. Det forventes sterk vekst frem til 2023.