Nyeste fra Europabanken

[14.10.20] Stor usikkerhet i egen bransje gjør at mange ønsker å jobbe i fornybarsektoren, og særlig innen havvind.
[13.10.20] Den årlige analysen til IEA ser på den globale energiutviklingen frem mot 2050.
[12.10.20] Erasmus+-prosjektet skal øke gründerkompetansen blant ungdommer, samt inspirere til grenseskridende samarbeid.
[09.10.20] FLAGSHIP utvikler den første 10 MW vindturbinen som installeres på et flytende fundament.
[08.10.20] EUs eGovernment Benchmark sammenligner digitalisering i offentlig sektor i 33 land, inkludert Norge.
[07.10.20] En ny generasjon koboltfrie batterier skal styrke EUs konkurranseevne innen avanserte batterimaterialer, samt gjøre Europa mindre avhengig av råvareimport.
[06.10.20] EU vil utvikle et økosystem for digital utdanning og styrke den digitale kompetansen for å sikre at Europa er beredt på den digitale omstillingen.
[05.10.20] Ifølge IEA spiller CCS en nøkkelrolle i omstillingen av energisystemet.
[02.10.20] Anlegget kan behandle blandet kommunalt avfall, blant annet biologisk avfall for å lage drivstoff, treverk, kompost og andre materialer, samt for å genere…