Nyeste fra Europabanken

[17.02.20] Bare 6% av etterspørselen for resirkulert plast dekkes. De eksisterende teknologiene for plast må bidra til å ende plastforurensingen.
[15.02.20] CareersNets europeiske katalog gir en oppdatert oversikt over nasjonale karriereveiledningsystemer og praksis i EU/EFTA land, og kandidat- og søkerland til EU.
[14.02.20] WE4AHA skal mobilisere investeringer og forbedre innovasjon gjennom samarbeid og erfaringsutveksling.
[13.02.20] EUs fiskeforedlingsindustri har hatt en stabil vekst de siste årene, men antall sysselsatte har gått noe ned.
[12.02.20] Utvikler måter å resirkulere materialer fra gamle boligblokker for å kunne bygge nye og bærekraftige boligblokker.
[10.02.20] Ifølge høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi kan havet bidra til å redusere de nødvendige klimakuttene med 20 prosent.
[07.02.20] S2C skal øke andelen energieffektive offentlige bygg.
[06.02.20] Det internasjonale energibyrået IEA anslår at den globale kapasiteten innen fornybar energi vil øke med 50% de neste fem årene.
[03.02.20] HERCULES-2 utvikler en drivstoff-fleksibel motor som kan tilpasse seg behovet til fartøy som opererer i ulike driftsmiljøer