Nyeste fra Europabanken

[10.11.20] Bruken av IKT-løsninger hjelper smarte byer med å forbedre effektiviteten og livskvaliteten for innbyggerne.
[09.11.20] Den Slovenske hovedstaden produserer nå 115 kg restavfall per innbygger årlig, men har ambisjoner om å redusere dette tallet ytterligere.
[06.11.20] Aorta 2 utvikler en ny metode for bærekraftig høsting og bioraffinering av stortare.
[05.11.20] SensaSticker overvåker og loggfører temperatursvingninger, og gjør det mulig å identifisere i hvilket ledd det oppstår feil temperatur.
[04.11.20] AI-baserte beslutningssystemer skal gi bedre helse og livskvalitet for brukerne.
[03.11.20] En karbontoll vil kunne gi en rekke miljø- og konkurransemessige fordeler, men er ikke den eneste løsningen.
[02.11.20] Right skal bidra til økt konkurransekraft gjennom kompetanseutvikling, og hjelpe SMBer innen blå næringer og energisektoren med å tilpasse seg arbeidsmarkedet.
[30.10.20] PROSPECT fremmer utveksling av kunnskap og erfaringer om innovative finansieringsordninger som kan brukes til å implementere energi- og klimaplaner.
[29.10.20] Norsk havvindindustri kan omsette for 85 milliarder kroner i 2050. Ifølge Menon Economics er differansekontrakter det best egnede virkemiddelet.