Nyeste fra Europabanken

[28.01.20] TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.
[24.01.20] AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
[23.01.20] Det kommende 5G-nettet byr på nye sikkerhetsutfordringer, og statlige eller statsstøttede aktører utgjør den største trusselen.
[22.01.20] Syn.ikia skal utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker.
[21.01.20] EEA har sammenlignet status på miljømål i alle de 33 medlemslandene. Analysen viser kritiske avvik mellom miljøets tilstand og eksisterende politiske mål.
[20.01.20] MarGen II ser på hvordan økt marin kunnskap kan fremme bærekraftig forretningsutvikling.
[17.01.20] DigiBEST skal bidra til økt konkurranseevne gjennom digital teknologi og innovative forretningsmodeller.
[16.01.20] FISK utvikler fôringsingredienser fra trebiomasse.
[15.01.20] Havpanelet estimerer at verden kan høste seks ganger mer mat fra havet enn i dag dersom vi forvalter ressursene på en god måte.