CERN (European Organization for Nuclear Research)

CERN logo

CERN er en europeisk organisasjon som har til formål å støtte samarbeidet mellom de europeiske statene innenfor forskning i elementærpartikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi. Denne forskningen er av rent vitenskapelig og fundamental karakter.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering
Telefon
Mobil