CETMA

CETMA

CETMA, Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design E Materiali (Technologies Design and Materials European Research Center), er en forsknings- og teknologiorganisasjon basert i Brindisi. CETMA har over 20 års erfaring med anvendt forskning, eksperimentell utvikling og teknologioverføring innen avanserte materialer (kompositter, polymerer, bio- basert og resirkulert), IKT (utvikling av spesialisert programvare for prosjektering, produksjon og tjenester) og produktutvikling. Det er en ideell organisasjon og reinvesterer all fortjeneste innen forskning, opplæring og teknologioverføring.

Ved å gjennomføre forskningsprosjekter genererer CETMA ny kunnskap og fremmer vekst og konsolidering av høyt kvalifisert menneskelig kapital i regionen. Kunnskap generert av forskningsprosjekter og ferdigheter tilegnet av personalet brukes til å levere avanserte tjenester og kontraktsforskning til bedrifter og institusjoner som møter og svarer til deres behov. Ved å gjøre det, implementerer CETMA en konkret teknologioverføring. Kunnskap som genereres av forskere og teknologer brukes til å løse innovasjonsproblemer hos kundene.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering
Telefon
Mobil