École nationale des ponts et chaussées

École nationale des ponts et chaussées

École des Ponts ParisTech, opprettet i 1747 under navnet École Royale des Ponts et Chaussées, er en høyere utdanningsinstitusjon som utdanner ingeniører til et høyt nivå av vitenskapelig, teknisk og generell kompetanse. Bortsett fra bygningsingeniør og arealplanlegging, historisk kilden til sin prestisje, utvikler skolen programmer av høy kvalitet og forskning knyttet til energiovergangen.

École nationale des ponts et chaussées (ENPC) eller École des Ponts Paris Tech har 12 forskningslaboratorier, master- og doktorgradsprogrammer innen mekanikk og byggteknikk, materialvitenskap, kjerneteknikk, matematikk, informasjonsteknologi, miljøvitenskap, byplanlegging, transport, økonomi og sosiologi.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering