eHelsealliansen

eHelse

eHelsealliansen er et partnerskap bestående av aktører fra forskningsinstitusjoner, private og offentlige miljøer på Agder som ønsker å utløse regionens potensial for å utvikle og å ta i bruk nye eHelseløsninger. Det overordnede målet med alliansen er å løfte frem eHelsesatsingen på Agder og ta en posisjon i forhold til den nasjonale satsingen. Alliansen ønsker å imøtekomme utfordringer knyttet til samhandlingsreformen og å styrke nettverket i OSS (Overordnet strategisk samarbeidsutvalg). eHelsealliansen vil ta initiativ til samarbeidsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt på feltet. Ved å skape synergi mellom ulike aktører sikter alliansen på å styrke Agders posisjon som en internasjonal og fremtidsrettet region. 

 

Ekspertiseområder
Lokalisering