ETIP Wind

ETIPWind logo

Den europeiske plattformen for teknologi og innovasjon på vindkraft (ETIPWind) ble etablert i 2016 for å informere forskning og innovasjonspolitikk på europeisk og nasjonalt nivå. ETIPWind representerer en offentlig plattform for interessenter innen vindenergi for å identifisere felles forsknings- og innovasjonsprioriteringer, og for å fremme banebrytende innovasjoner i sektoren.

Plattformen er sentral for å opprettholde Europas globale ledelse innen vindenergiteknologi og oppnåelse av EUs klima- og energimål. Den støtter implementeringen av den integrerte SET-planen.

ETIPWind aktiviteter og publikasjoner er gratis og offentlig tilgjengelig. Plattformen overvåkes av en eksekutivkomité for både industri og akademiarepresentanter og støttes av en rådgivende gruppe som består av bransjens teknologiledere.

ETIPWind finansieres av Horizon 2020.

Lokalisering