Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA)

IRENA

Det internasjonale byrået for fornybar energi er en mellomstatlig organisasjon etablert i 2009 for å fremme bruk av fornybar energi. Byrået har 160 medlemmer itillegg til EU. 

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering
E-post