SNAGA

SNAGA

Snaga er et firma som driver med avfallshåndtering og andre offentlige tjenester.

Snaga betjener hovedsakelig åtte kommuner i Slovenia:

 • Maribor kommune
 • Miklavž na Dravskem Polje kommune
 • Starše kommune
 • Pesnica kommune
 • Kungota kommune
 • Ruše kommune
 • Selnica ob Dravi kommune
 • Lovrenc na Pohorju kommune

De viktigste tjenestene inkluderer separat innsamling av avfall fra husholdninger, og offentlige og private organisasjoner, og henting av farlig og ikke-farlig avfall.

I tillegg til renovasjon og avfallshåndtering tilbyr Snaga en rekke andre offentlige tjenester:

 • Rengjøring og vedlikehold av offentlige steder og grøntområder i Maribor kommune
 • Ivareta forlatte dyr i mer enn 30 kommuner ved Dyrehallen Maribor
 • Administrasjon og regulering av markeder i Maribor kommune
 • Vedlikehold av lukkede deponier og drift av små gasskraftverk i Pobrežje og Dogoše, samt et lukket deponi for farlig avfall i Metava

Snaga er partner i Interreg-prosjektet Winpol.

Aktørtype
Lokalisering