VELTHA

Veltha logo

VELTHA er et internasjonalt forskningsforbund med base i Belgia med mål om å utføre forskning innen bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi. Den er sammensatt av flere medlemmer involvert som partnere, koordinatorer og eksperter i nasjonale og internasjonale prosjekter, inkludert EU-finansierte prosjekter som FP7 og Horizon 2020. En av grunnleggerne er Tuscia University i Viterbo, Italia.

Veltha har gode ferdigheter og erfaring innen prosjektledelse og implementering av prosjekter basert på forskning, inkludert organisering av avtaler for IPR-deling og markedsføringstiltak. I tillegg holder Veltha opplæringskurs, inkludert webinarer i Brussel for vurdering, forberedelse og ledelse av europeiske prosjekter.

Veltha har deltatt i EU-prosjekter siden sin stiftelse og fremmer overgangen mot en sirkulær økonomi.

Lokalisering
Telefon
-
-
Mobil
-
-