VOKA SNAGA

vokasnaga

VOKA SNAGA er det største vann-, avløp- og renovasjonsselskapet i Slovenia, regnet i antall brukere av det offentlige drikkevannsforsyningssystemet, avløps- og renseanlegg for avløpsvann samt avfallshåndteringssystem. De tre kommunale tjenestene utføres i bykommunen Ljubljana og andre kommuner i nærheten.

Selskapets visjon er å være ledende innen utvikling og introduksjon av bærekraftige vann- og avfallshåndteringsløsninger, som kan leveres på en miljøbevisst og økonomisk effektiv måte.

VOKA SNAGA håndterer avfall for nesten 400 000 innbyggere i Ljubljana kommune, samt ti nabokommuner:

  • Brezovica
  • Dobrova-Polhov Gradec
  • Dol pri Ljubljani
  • Škofljica
  • Horjul
  • Medvode
  • Ig
  • Velike Lašče
  • Vodice
  • Cerklje na Gorenjskem

VOKA SNAGA forvalter også kommunale offentlige og grøntområder, offentlige toaletter osv., samt vedlikehold av Ljubljanas regionale parker, og har opprettet en ekspertgruppe for pleie og vedlikehold av urbane trær.

Et integrert avfallshåndteringssystem kombinerer innsamling, transport, behandling og avfall av avfall til et praktisk avfallshåndteringssystem som tar sikte på å gi miljømessig bærekraft. VOKA SNAGA kombinerer en rekke behandlingsalternativer, inkludert avfallsforebygging og reduksjon, gjenbruk, resirkulering og kompostering for å oppnå dette.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering