Vortex Bladeless

Vortex

Vortex Bladeless er en teknologi-startup som utvikler en miljøvennlig "vindmølle" uten blad. Vortex vindturbin er ikke en turbin, ettersom den ikke roterer. Den er basert på fenomenet «aeroelastic resonance», hvor enheten svinger med en rolig bevegelse som gjør den mer egnet til å plasseres hvor som helst uten å forstyrre dyrelivet.

Vortex Bladeless sørger for en alternativ og innovativ måte å utnytte energi fra vind med forskjellige og spennende egenskaper som gjør det til en revolusjon innen vindkraftproduksjon.

Bedriften har fått støtte gjennom Horisont 2020, SMB-instrumentet fase 2.

Aktørtype
Lokalisering
Telefon
Mobil