WindEurope

WindEurope logo

WindEurope representerer over 400 medlemsbedrifter og foreninger innen vindindustrien i Europa, som er aktive i over 35 land. 

WindEurope koordinerer aktivt internasjonal politikk, kommunikasjon, forskning og analyse, og arbeider tett opp mot EU institusjonene. Organisasjonen analyserer, formulerer og etablerer politiske stillinger for vindindustrien i sentrale strategiske sektorspørsmål, og samarbeider med industri og forskningsinstitusjoner om en rekke markedsutviklings- og teknologiforskningsprosjekter. I tillegg lobbyeres det for et passende juridisk rammeverk hvor medlemmene med suksess kan utvikle sine virksomheter.

Lokalisering