Den europeiske investeringsbanken

European Investment Bank

Den europeiske investeringsbanken (European Investment Bank) er EUs finansieringsinstitusjon og er den eneste banken som er eid av og som representerer de 28 medlemslandene.

Investeringsbanken samarbeider tett med andre EU-institusjoner om å implementere EU-direktiv, og de tilbyr ekspertise og finansiering av investeringsprosjekter som bidrar til en avbalansert utvikling av EU. Deres aktivitet er først og fremst rettet innad i EU, men investeringsbanken støtter også EUs internasjonale utviklingspolitikk. Investeringsbanken prioriterer å støtte investeringsprosjekter som bidrar til økt ansettelse og vekst innen innovasjon, infrastruktur, miljøtiltak og tilgang til finansiering for mindre bedrifter. 

Offiselt nettsted: European Investment Bank