Nyeste fra Europabanken

[08.07.20] UK Marine Energy 2019 rapporten beskriver potensialet i Storbritannias tidevann og bølgekraft sektorer på lokalt og globalt nivå.
[08.07.20] 2019 har vært et av de beste årene for solenergi i EU, med en økning på 104% i forhold til året før. Det forventes sterk vekst frem til 2023.
[07.07.20] IMIS initiativet belyser hvordan vellykkede FoU prosjektresultater kan implementeres i markedet for fullt integrerte transportsystemer.
[06.07.20] NORWEP og BVG Associates (BVGA) presenterer mulighetene for utviklingen av det globale havvind markedet det neste tiåret, med fokus på 2020-2024.
[03.07.20] Svenske byer utvikler moderne byplanlegging med fokus på bærekraftige og innovative delingsøkonomiløsninger.
[03.07.20] Studie av investeringsbehov i perioden 2021-2027 for å møte kravene til EUs avfallslovgivning
[03.07.20] Circular Glasgow skal inspirere virksomheter til å innovere og ta i bruk sirkulære strategier som ledd i å gjøre Glasgow klimanøytral innen 2040.
[02.07.20] Horizon 2020-prosjektet InDemand representerer en ny modell hvor regionale helsetjenester og private aktører samhandler om utvikling av digitale…
[02.07.20] Horizon 2020 prosjektet COREWIND optimaliserer og forbedrer ytelsen til fortøynings- og forankringssystemer, og dynamiske kabler, for flytende havvindturbiner.