Aktører

Nederland

Universitetet i Leiden er Nederlands eldste universitet. Det ligger i Leiden i provinsen Zuid-Holland, og har om lag 25 800 studenter.

 

Spania

FADA-CATEC er et spansk forsknings- og teknologisenter. Hovedaktivitetene er knyttet til avionikk, additiv tilvirkning (additive manufacturing), autonomi og robotikk. FADA-CATEC vant EU Drones Award i 2017.

Frankrike
École Royale des Ponts et Chaussées, er en høyere utdanningsinstitusjon som utdanner ingeniører til et høyt nivå av vitenskapelig, teknisk og generell kompetanse.
Norge

Sykehuset Innlandet er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Helseforetaket har virksomhet på 49 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. 

Slovenia
Internasjonalt anerkjent forskningsorganisasjon innen bygg og anlegg.
Storbritannia
Nottingham Trent University er et offentlig forskningsuniversitet i Nottingham, England.
Norge

NCE Maritime CleanTech er en av verdens fremste klynger innen maritim miljøteknologi. Klyngen har rundt 90 medlemmer fra hele den maritime verdikjeden.

Storbritannia

Oxford PV er et britisk solteknologiselskap som har sitt utspring fra Universitetet i Oxford. Bedriften utvikler en ny generasjon solcellepaneler ved hjelp av såkalte tandemceller

 

 

Norge

Seafarm Development er en norsk gründerbedrift som utvikler bærekraftige løsninger for akvakultursektoren. SFD har utviklet et preventivt strømgjerde som skal hindre lakselus fra å komme inn i merdene.