Aktører

Sverige
Nederland

Universitair Medisch Centrum Utrecht er et univeristetssykehus i Utrecht i Nederland. Sykehuset er kjent for sin stamcelleforskning.

Italia

Resources Recovery Regional Agency er et foretak som tilhører Toscana-regionen. Foretaket støtter regional avfalls- og energipolitikk, og fremmer avfallsforebygging, gjenvinning og bruk av fornybare energikilder. Resources Recovery Regional Agency organiserer også informasjonskurs om sirkulærøkonomi og energieffektivitet for innbyggere, bedrifter og lokale myndigheter.

Belgia

Antwerpen er en by og kommune i den flamske provinsen Antwerpen i Belgia. Byen er særlig kjent for å ha en av verdens største havner, og store deler av næringsaktiviteten er knyttet til  oljeraffinerier, petrokjemisk industri, kjemiske fabrikker, bilindustri og diamantsliping. Antwerpen har de siste årene også hatt et stort fokus på sirkulær økonomi.

Spania
EMULSA er et kommunalt selskap for bymiljøtjenester i Gijón
Europa

Det internasjonale byrået for fornybar energi er en mellomstatlig organisasjon etablert i 2009 for å fremme bruk av fornybar energi. Byrået har 160 medlemmer itillegg til EU. 

Sverige
Skellefteå er en kommune i Sverige
Spania
Strømleverandør og -produsent.
Belgia

Det største globale nettverket for havenergi, med over 120 organisasjoner. Medlemme består av privat næringsliv, forskningsmiljøer og offentlige myndigheter.