Aktører

Norge

NCE Maritime CleanTech er en av verdens fremste klynger innen maritim miljøteknologi. Klyngen har rundt 90 medlemmer fra hele den maritime verdikjeden.

Storbritannia

Oxford PV er et britisk solteknologiselskap som har sitt utspring fra Universitetet i Oxford. Bedriften utvikler en ny generasjon solcellepaneler ved hjelp av såkalte tandemceller

 

 

Norge

Seafarm Development er en norsk gründerbedrift som utvikler bærekraftige løsninger for akvakultursektoren. SFD har utviklet et preventivt strømgjerde som skal hindre lakselus fra å komme inn i merdene.

Spania

Torrecid S.A. er en multinasjonal forretningsgruppe som leverer produkter, tjenester og løsninger til glassindustri og keramisk industri. 

Brussel
PNO Consultants er et paneuropeisk konsulentfirma som driver med innovasjons- og finansieringsrådgivning
Storbritannia

IES leverer teknologi som reduserer karbonutslipp fra bygninger og byer over hele verden. Målet er å innføre den bærekraftige teknologien i bygninger verden rundt for å sikre en sunn, bærekraftig og ressurseffektiv fremtid.

Storbritannia

Trust-IT er en SMB spesialisert på markeds- og tekniske forskningsanalyser innen IKT. Trust-IT designer og implementerer digitale markedsførings- og kommunikasjonsstrategier for forsknings- og innovasjonsaksjoner og kommersielle initiativer over hele verden

Belgia

Carbon Market Watch er en ideell organisasjon (nonprofit) med unik ekspertise innen karbonprising og en oversikt over politisk arbeid i internasjonale organisasjoner og EU

Skottland

Nova Innovation er et verdensledende tidevannsenergiselskap som designer, bygger og driver tidevannsturbiner som genererer elektrisitet fra tidevannet.

I 2016 installerte de verdens første tidevannsanlegg til havs - tre turbiner som ligger på Shetlandsøyene, Skottland. Turbinene har produsert ren strøm og eksportert til nettverket i over tre år.