The European Consortium of Innovative Universities

ECIU

ECIU er det ledende internasjonale konsortium av forskningsintense universiteter, med innovasjon, kreativitet og samfunnsmessig innvirkning som drivende elementer for å skape en kunnskapsbasert økonomi.

Konsortiet har 14 universitetsmedlemmer; Aalborg University, Dublin City University, Hamburg University of Technology, INSA Toulouse, Kaunas University of Technology, Linköping University, Tampere University, Tecnológico de Monterrey, The University of Nottingham, Universitat Autònoma de Barcelona, University of Aveiro, University of Stavanger, University of Trento, and University of Twente.

Innovation og entreprenørskap stod i fokus når ECIU ble etablert i 1997. Navnet European Consortium entrepreneurial universities (ECIU) var dedikert til å utvikle en innovativ kultur i medlemsuniversitetene og være en katalysator for innovasjon i industrier og samfunnet generelt.

I de siste 22 årene har ECIU skapt et samarbeid med gjensidig tillit mellom medlemsinstitusjonene, og sitter på god kunnskap og ekspertise innenfor innovativ læring og utdannelse, forskning, erfaringsutveksling og administrativ struktur og gjennomføring.

ECIU er opptatt av målrettet endringer på gjennomføringen av utdannelse. De har sendt inn et forslag til EU om en ny innovativ utdanningsmodell på europeiske skala.

Aktørtype
Lokalisering
Telefon
Mobil