Institutt for energiteknikk - IFE

IFE

Institutt for energiteknikk (IFE) er et forskningsinstitutt innenfor fornybar energi, digitalisering, strømningsteknologi, nukleærteknologi, radiofarmasi og helse. IFE har et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse og industriutvikling, og ligger langt fremme på neste generasjon batteriteknologi.

IFE ble etablert i 1948, og har hovedkontor på Kjeller og en avdeling i Halden.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering