Møre og Romsdal fylkeskommune

møre og romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune driver offentlige tjenester i alle de 26 kommunene i fylket. Innholdet i tjenestene er i stor grad fastsatt i lover og regelverk og i tråd med planer, handlingsrom og økonomiske rammer som fastsettes av sentrale nasjonale myndigheter og fylkeskommunens egne politiske organer. Næringslivet i fylket preges i stor grad av akvakultur, energi, reiseliv, forskning og innovasjon.  

Ekspertiseområder
Lokalisering