Petcore Europe

Petcore Europe

Petcore Europe er en organisasjon som representerer PET (Polyethylene terephthalate)-industrien. Petcore Europe ble etablert i 1993, og har kontor i Brussel. 

Petcores hovedoppgaver er følgende: 

  • Sikre at PET-industrien er godt rustet for å kunne oppnå økonomisk- og bærekraftig vekst. 
  • Representere industrien inn mot EU-institusjonene og andre aktører.
  • Sikre at PET står posisjonert som et godt pakkemateriale og gjenkjennbart som miljøvennlig. 
  • Støtte og vurdere innovative resirkulerbare pakkeløsninger 
  • Jobbe med alle interesserte aktører for å sikre en at PET-materialet samles opp etter kunden har benyttet plastproduktet. 
Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering
Telefon
Mobil