Den europeiske unions delegasjon til Norge

Den europeiske unions delegasjon til Norge

Delegasjonen er EUs representasjon i Norge, og den er lokalisert i Oslo. Hovedoppgaven til Den europeiske unions delegasjon til Norge er å jobbe med de offisielle forbindelsene mellom Norge og EU, som hovedsakelig blir styrt av EØS-avtalen. Samtidig har delegasjonen en viktig rolle i å informere om organiseringen av EU, politikken og aktiviteter.

I følge delegasjonen har EU og Norge gode og nære forbindelser, noe som eksempelvis viser seg gjennom den store deltakelsen på EU-prosjekter og utveksling gjennom Erasmus-programmet, hvor norske studenter tar et semester eller to i et annet europeisk land. 

Offisielt nettsted: Den europeiske unions delegasjon til Norge