EFTA-domstolen

EFTA-domstolen

EFTA-domstolen har domsmyndighet over EFTA-landene som også er medlem av EØS-avtalen, som for tiden er Island, Norge og Liechtenstein.

Domstolen håndterer i hovedsak tre typer saker: søksmål brakt på bordet av ESA med hensyn til implementering, anvendelse eller tolkning av EØS-lover, rådgivende uttalelser til domstolene i EFTA-landene om tolkningen av EØS-lover og ugyldighetssøksmål som gjelder avgjørelser tatt av ESA.

I sine vurderinger legger EFTA-domstolen stor vekt på rettspraksis fra EU-domstolen.

EFTA-domstolen består av tre dommere, en fra hvert EFTA-land. 

Offisielt nettsted: EFTA Court