EFTAs overvåkningsorgan (ESA)

EFTA Surveillance Authority

EFTAs overvåkningsorgan skal sikre at EFTA-landene, Norge, Island og Liechtenstein, overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

Overvåkningsorganet skal beskytte rettighetene som er nedfelt i EØS-avtalen, som for eksempel vern mot diskriminering eller tildeling av ulovlig statsstøtte. ESA kan ta opp saker på eget initiativ, eller etter klage. De kan bringe saken innfor EFTA-domstolen med krav om at praksisen endres.
ESA har en funksjon som kan sammenlignes med den til Europakommisjonen, de har begge gjennomførings- og håndhevingskontroll overfor EU-landene. Ettersom de to institusjonene overvåker gjennomføringen av de samme reglene i EØS, som består av EU og EFTA, benytter de seg av et nært samarbeid. 

Offisiell nettside: EFTA Surveillance Authority