EUROPOL

The European Police Office

Europol er den europeiske unions organisasjon for politisamarbeid i kriminaletterretningen mellom medlemslandene. Hovedmålet er å bidra til et tryggere Europa til fordel for alle EU-borgerne, og dette jobber Europol for å oppnå gjennom samarbeid med medlemslandene i kampen mot alvorlig organisert kriminalitet og terrorisme.

I tillegg til samarbeid internt i EU, samarbeider Europol også med USA, Norge, Australia og Canada, for å nevne noen. Europol bistår hovedsakelig i saker som omhandler menneskehandel eller -smugling, ulovlig narkotikahandel, terrorisme, forfalsking av penger, hvitvasking av penger og internettkriminalitet. De ansatte i Europol har ikke direkte myndighet til å arrestere, men de bistår politikolleger med å samle, analysere og spre informasjon, og til å samordne virksomheten. Europol forebygger, avdekker og etterforsker lovbrudd, og sporer opp og straffeforfølger gjerningspersonene eller gjerningsorganisasjonene. 

Offisielt nettsted: Europol