Revisjonsretten

Revisjonsretten

Revisjonsrettens (the European Court of Auditors) hovedoppgave er å etterse og granske at EUs budsjetter er benyttet på en forsvarlig måte, brukt i samsvar med relevante lover og regler og har oppnådd verdi for pengene.

Revisjonsretten har som rolle å fremme ansvarlighet og åpenhet, og fungerer som en uavhengig vokter av de økonomiske interessene til borgerne i EU. De 28 medlemmene av Revisjonsretten, en fra hvert medlemsland, kan også komme med forslag til hvordan midler kan utnyttes på en bedre måte. Kollegiet utnevnes for seks år av gangen av Det europeiske råd, etter godkjenning fra Europaparlamentet. 

Offisielt nettsted: European Court of Auditors