Bærekraftig utvikling

Clean Maritime Plan er klima-veikartet for Maritime 2050 - Storbritannias ambisjoner og visjoner for maritim sektor.
VELTHA er et internasjonalt forskningsforbund med base i Belgia med mål om å utføre forskning innen bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi.
IEA anbefaler verdens land å bruke krisepakkene sine strategisk for å akselerere grønn vekst, for eksempel ved å investere i energieffektivisering av bygg og el-mobilitet.
Skal sikre en tverrsektoriell tilnærming i regioner og byers mål om reduserte utslipp og strategier for energi, mobilitet, konstruksjon og lignende.
Integrert styringssystem for energi og ressurser tilbyr verktøy for produksjonsplanlegging, energibruk og -kjøp, samt for livsløpsvurderinger.
Tyskland ønsker å bli en global leder innen hydrogenteknologi, og har et mål om en produksjonskapasitet på 5 GW innen 2030.
For å sikre sunne og bærekraftige hav innen 2030, har FN identifisert fem kritiske områder for suksess. Ett av dem er offshore fornybar energi.

Anatoliki S.A. er et regionalt utviklingsbyrå i Thessaloniki i Hellas. Byrået skal fremme grønn omstilling i byen, samt bidra til økt verdiskaping og sysselsetting.

EU-kommisjonen vil plante tre milliarder trær, reversere nedgangen av pollinatorer, og beskytte 30% av Europas land- og havområder.
Gratis kurs som fokuserer på sirkulær økonomi og en ny app som måler forbruk skal øke miljøbevisstheten blant innbyggerne i Antwerpen.