Innovative og grønne fartøyer

Joint Research Centers (JRC) rapport om bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff for maritim transport

Siden sin det ble opprettet har CETENA vært involvert i forsknings- og utviklingsaktiviteter i den maritime sektoren, og har håndtert alle de forskjellige aspektene knyttet til skip gjennom de forskjellige CETENA-kompetansene som materialer og strukturer, hydrodynamikk, overvåkningssystemer, miljø, virtual reality og virtuell prototyping.

Horizon 2020s RAMSSES-prosjekt har mål om å oppnå en anerkjent og etablert rolle for avanserte, innovative materialer i den europeiske maritime industrien.
Clean Maritime Plan er klima-veikartet for Maritime 2050 - Storbritannias ambisjoner og visjoner for maritim sektor.
For å sikre sunne og bærekraftige hav innen 2030, har FN identifisert fem kritiske områder for suksess. Ett av dem er offshore fornybar energi.
Medlemmene i Norges Rederiforbund skal halvere utslippene innen ti år, og skal kun bestille nullutslippsteknologi fra 2030. Målet er en klimanøytral flåte innen 2050
Autonome skip kan effektivisere sjøfarten og redusere kostnader, men cyber- og piratangrep er en av grunnene til at mange er skeptiske.
DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.
Global Goals, Ocean Opportunities viser hvordan man kan utnytte mulighetene i havet samtidig som man tar hensyn til miljøet.
HERCULES-2 utvikler en drivstoff-fleksibel motor som kan tilpasse seg behovet til fartøy som opererer i ulike driftsmiljøer