Smart mobilitet

De fem partnerbyene er svært ulike både i størrelse og beliggenhet, og skal bidra til at plattformen kan sammenligne ytelsen for smarte mobilitetsløsninger i ulike miljøer.

Zone Cluster ble etablert med mål om å koble forskning, utvikling og innovasjonskapasitet innen intelligente transportsystemer.

 

Klyngens aktivitet er fokusert på Ungarn, men også andre land i regionen (Ungarn, Østerrike, Kroatia, Slovenia), samt EU-land.

Ved å integrere ulike datakilder har QROWD utviklet innovative løsninger for lokale myndigheter og transportbedrifter for å forbedre mobiliteten.
EU har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene i transportsektoren med 90 prosent innen 2050.
CitiCAP vil redusere bilbruken ved å spore personlige utslipp. Dersom man ikke bruker utlippskvoten, får man poeng som kan brukes på ulike tjenester.
FABULOS skal utvikle og teste smarte systemer som kan drive flåter med selvkjørende minibusser i byer.
European Committee of the Regions´ rapport fokuserer på offentlig transport i storbyregioner, en av kjernekompetansene til lokale og regionale myndigheter.

Brescia provinsen i Italia.

Prosjektet fokuserer på elektrisk- og bærekraftig mobilitet i urbane områder og byer i Europa.
I 2017 innførte Gent et bilfritt sentrum for å skape et bedre og grønnere bymiljø. Andre europeiske byer følger dette gode eksemplet.