Rapport: Havvind i Europa 2019

wind Europe

Wind Europe har laget en ny oversikt over markedet for havvind i Europa. I 2019 ble 502 nye havvindmøller tilkoblet strømnettet, med en samlet kapasitet på 3,6 GW. Rapporten viser også at havvindparkene blir stadig større, og prisen for offshore vind er fallende. 

I 2019 ble syv nye havvindparker ferdigstilt, med en total kapasitet på 3.6 GW. Europa har nå en samlet installert havvindkapasitet på 22,1 GW. Det tilsvarer 5 047 tilkoblede havvindturbiner, fordelt på 110 offshore vindparker i tolv land. Fire land stod for mesteparten av ny installert kapasitet i 2019:

 • Storbritannia: 1,7 GW
  Offshore vind vokser raskt ettersom landet erstatter kullkraftverk med havvind. Storbritannia har nå 45% av installerrt kapasitet i Europa.
 • Tyskland: 1,1 GW
  Har 34% av installert kapasitet i Europa.
 • Danmark: 374 MW
  Har 8%av installert kapasitet i Europa.
 • Belgia: 370 MW
  Har 7% av installert kapasitet i Europa.

Norge, Sverige, Finland, Irland, Frankrike, Spania og Portugal har til sammen 1% av installert kapasitet i Europa. Hittil er ingen flytende norske havvindprosjekter i drift. Nordsjøen har 77% av konsesjonsgitt kapasitet, og kommer til å fortsette å være det største markedet. Siemens Gamesa og MHI Vestas leverer brorparten av turbinene i det europeiske markedet, med henholdsvis 62% og 28% av markedsandelen.  

Havvindparkene blir også stadig større, og gjennomsnittsstørrelsen har doblet seg siden 2010. Størrelsen på turbinene ligger i gjennomsnitt på 7,8 MW, som er 1 MW mer enn i 2018. General Electric har utviklet en prototype på 12 MW som nå testes ut i Rotterdam. I tillegg er prisene fallende. Alle auksjonsresultater i 2019 varierte mellom €40 og €50 per MW/h.

For mer informasjon, les rapporten i sin helhet her.

Bilde © Wind Europe

Artikkel fokus
Marked