Rapport: Marine teknologitrender 2030

GMTT2030

Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 (GMTT2030) handler om hvordan marin teknologi kan se ut i 2030. Målet er å hjelpe marine interessenter å forstå de langsiktige utfordringene og mulighetene som følger med den teknologiske utviklingen.

Ifølge GMTT2030 vil marin teknologi føre til en grønn revolusjon i shipping og i havrommet. Det vil være et tett teknologisk samarbeid mellom ulike vitenskapelig disipliner, noe som vil transformere design, energisystemer og drift.

Totalt 56 teknologier som kan utvikles og implementeres i shipping og havrommet innen 2030 ble undersøkt. Etter å ha vurdert effekten av disse, ble de som ga best resultat tatt med videre. Totalt åtte teknologier ble valgt ut for hver sektor: 

Digitalisering vil revolusjonere skipsfarten 

For shipping-sektoren, ble følgende teknologier ansett som effektive: 

• Avanserte materialer
• Big data analyse 
• Kommunikasjonsteknologi
• Nye fremdriftssystemer 
• Roboter
• Sensorer
• Skipsbygging
• Smarte skip

Rapporten legger frem ulike scenarioer for hvordan fremtidens skipsfart kan se ut. Disse kalles TechnoMax Ships, ettersom teknologien antas å være på et optimalt nivå innen 2030. Disse skipene vil være spekket med grønn teknologi og avanserte løsninger, men det vil kreve store endringer når det kommer til design, skipsbygging, drift og forsyningsledelse. Dette vil gjøre rederiene mer konkurransedyktige.

Ny teknologi kan løse klimautfordringene 

For havrommet ble følgende teknologier ansett som effektive:

• Avanserte materialer
• Autonome systemer
• Big Data analyse
• Fangst og lagring av CO2
• Gruvedrift i havdypet
• Sensorer og kommunikasjon
• Bærekraftig energiproduksjon
• Marin bioteknologi

Ved å ta i bruk disse teknologiene, kan vi få en dypere forståelse av hvordan havrommet kan hjelpe oss å takle utfordringer knyttet til klimaendringer, mindre matjord og en voksende befolkning. Ifølge rapporten vil bruken av disse teknologiene kunne føre til bedre beskyttelse av havmiljøet og forbedre livene til mennesker som bor i kystområder ved å beskytte dem mot ekstreme værforhold. Ettersom vi vil bli mer avhengige av havet i fremtiden, er implementeringen av disse teknologene ansett som svært viktig for å sikre bærekraftig bruk av havressursene.

En vellykket gjennomføring krever gode rammeverk 

Forutsatt at teknologiene i de to sektorene er kostnadseffektive og at det vil være mulig å implementere dem, fremhever rapporten at en vellykket gjennomføring vil avhenge av gode regelverk, teknisk standardisering og godt samarbeid mellom marine interessenter. Det er også viktig å investere i utdanning og opplæring av personer som arbeider i disse sektorene. Hvis implementeringen av disse teknologiene blir vellykket, har begge sektorene god grunn til å forvente en bærekraftig, velstående og sikker fremtid.

GMTT2030 (2015) er et samarbeid mellom Lloyd's Register, QinetiQ og Universitetet i Southampton. Du kan lese rapporten i sin helhet her.

Artikkel fokus
Innovasjon