Rapport: Tilkobling av fjerntliggende distrikter

Forside ITF rapport Connecting Remote Communities

Det Internasjonale Transportforumet (OECD) har publisert rapporten "Connecting Remote Communities" med fokus på tilgjengelighetsutfordringene rurale samfunn står overfor. Den gjennomgår hvordan offentlig støttede transportløsninger kan sikre tilgang til viktige tjenester og redusere sosial og økonomisk isolasjon, herunder politikkintervensjoner og typiske utfordringer knyttet til design og implementering av løsninger. Til slutt analyserer den forskjellige tilnærminger for å bestemme riktig nivå av offentlig støtte til transportløsninger for avsidesliggende områder.

Rapporten fremmer følgende anbefalinger:

  • Utvikle mål for tilgjengeligheten til rurale samfunn;
  • Etablere brukbare definisjoner av avstand og isolasjon for å sammenligne tilgjengelighet på tvers av regioner;
  • Tilpass evalueringsverktøy for å ta hensyn til alle kostnader og fordeler ved å tilby gode forbindelser for fjerntliggende regioner;
  • Overvåk effektiviteten av støtteordninger for bedre forbindelser til fjerntliggende samfunn;
  • Utvikle integrerte tilgjengelighetsplaner for å koble transport og grunnleggende tjenester;
  • Støtte innovasjoner som kan redusere kostnadene eller forbedre tjenestekvaliteten.

Rapporten kan lastes ned ved å klikke her

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning
Kategorier