Rapport: Trender og drivere i EUs blå økonomi

EU-kommisjonen

Europakommisjonens Annual Report on the EU Blue Economy (2018) beskriver omfanget og vekstpotensialet til den blå økonomien.

Blå økonomi er en drivkraft for økonomisk vekst, innovasjon og sysselsetting i EU. Rapporten fokuserer på seks tradisjonelle sektorer, og ser på deres bidrag til den blå økonomien når det gjelder sysselsetting og verdiskaping:

• Kystturisme
• Høsting av levende marine ressurser
• Utvinning av olje og naturgass
• Maritim transport
• Havneaktivitet
• Shipping

Når det kommer til sysselsetting, er kystturismen den største bidragsyteren. Høsting av marine levende ressurser skaper også mange jobber. Olje- og gassindustrien utgjør bare en liten del av sysselsettingen i den blå økonomien, men bidrar med 1/5 av total verdiskaping. Shipping-industrien, maritim transport og havneaktiviteter har opplevd nedgangstider på grunn av den økonomiske krisen, men viser tegn til bedring.

Rapporten ser også på fem innovative sektorer:

• Akvakultur
• Blå bioteknologi
• Offshore vind og havenergi
• Maritim turisme
• Havbunnsgruvedrift

Disse sektorene har stort vekstpotensial, men på grunn av lite tilgjengelig data er det ikke mulig å identifisere deres bidrag til den blå økonomien. Rapporten understreker også at mangel på både offentlig og privat finansiering hindrer dem i å vokse.

For at den blå økonomien i EU skal fortsette å vokse, er det behov for mer effektive og samordnede tiltak for å integrere miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter ved havforvaltningen. Regjeringer og interessenter trenger også harmoniserte og pålitelige data for å kunne ta riktige beslutninger. Derfor er det nødvendig å fremme videre samarbeid mellom statistikkbyråene i medlemslandene og EUROSTAT.

Du kan lese rapporten i sin helhet her 

Artikkel fokus
Innovasjon
Offentlig forvaltning