Eurostars+

Illustrasjonsbilde

Eurostars+ finansierer og støtter forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (SMB-er). EU-programmet er et samarbeid mellom Europakommisjonen og EUREKA.

Programmet har et budsjett på 1.4 milliarder euro, og retter seg mot SMB-er som ønsker å utnytte mulighetene som følger med internasjonalt samarbeid.

Eurostars+-prosjekter er transnasjonale, de er startet og ledet av SMB-er, de involverer minst to partnere fra to forskjellige deltakerland og de varer ikke mer enn tre år. Samtidig må deltakere oppfylle EUs definisjon av en SMB, som er bedrifter med under 250 ansatte, og ingen industrielle eiere med 25% eierandel eller mer.
To år etter ferdigstillelse skal produktet være klart for kommersialisering.
Programmet har ingen begrensninger med henhold til bransje, sektor eller område, men prosjektene må ha som mål å utvikle et nytt produkt, prosess eller tjeneste.

Eurostars+ benytter seg av en desentralisert finansieringsprosedyre, det vil si at finansieringen ikke kommer direkte fra EUREKA-sekretariatet eller EU. Norske bedrifter kan henvende seg til EUREKA-kontoret i Forskningsrådet.