Hvordan delta i Eurostars+

Illustrasjonsbilde

Eurostas+ er åpen for søknader på kontinuerlig basis, med et minimum på to søknadsfrister i året. Søknadsfrister blir informert om på EUREKA sine hjemmesider.

Søknadene gjennomgår en utvalgsprosess som er preget av stor konkurranse. Internasjonale forsknings- og forretningseksperter sørger for at de beste forretningsideene går videre.

Før du og din bedrift søker støtte hos Eurostars+, må dere ta kontakt med den nasjonale koordinatoren for Eurostars+, i Norge er dette Forskningsrådet. Deretter må dere opprette en brukerkonto hos Eurostars, hvor bedriften får muligheten til å presentere seg og sin idé for styret. På denne websøknaden skal også finansieringsrapporter legges ved, før den sendes.

Søknaden blir deretter evaluert av EUREKA-sekretariatet, og fire måneder etter søknadsfristens utløp, blir vinnerprosjektene annonsert.