Tips og råd

Illustrasjonsbilde

Her kan du finne tips og råd som er nyttige for å lykkes i Horisont 2020. 

Hvordan skrive vellykket søknad?

Dr. Sean McCarthy er en aktiv forsker, forsknings- og bedriftsleder med flere tiårs erfaring med EUs forskningsprogrammer, blant annet Horisont 2020. Han er spesialisert i å hjelpe organisasjoner til å utvikle og implementere deres forskningsstrategier, og holder mange kurs i søknadsskriving til Horisont 2020. Hans nettside inneholder mange tips til hvordan du kan skrive en konkurransedyktig søknad til Horisont 2020. Sjekk den ut her

Forskningsrådet er nasjonalt kontaktpunkt for verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. På forskningsrådets hjemmeside finnes det oversikt over ulike kurstilbud og konkret hjelp til søknadsutvikling. 

Hvordan lykkes med SMB-Instrumentet?

SMB-instrumentet er en finansieringsordning for små og mellomstore bedrifter under EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. Ordningen skal bidra til at innovative ideer og forretningskonsepter når markedet.

Råd og veiledning på hvordan man kan utnytte muligheten får du blant annet hos Innovasjon Norge og Sørlandets Europakontor