Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Utvikle praktiske og effektive hydrogenlagringsløsninger, basert på grafén, for å levere elektrisk strøm etter behov.
[Horisont 2020] Gjennom regionale innovasjonshubber og en felles veiledningsmodell skal prosjektet akselerere digital innovasjon på skoler.
[Horisont 2020] De fem partnerbyene er svært ulike både i størrelse og beliggenhet, og skal bidra til at plattformen kan sammenligne ytelsen for smarte mobilitetsløsninger i ulike miljøer.
[Horisont 2020] Strategier for positive energidistrikter i byer og urbane strøk gir grunnlag for en mer effektiv og bærekraftig vei videre
[Horisont 2020] Programeiere og andre interessenter bidrar til å skape en plattform for effektiv utforming av programmer som bidrar til sirkulærøkonomi.
[Horisont 2020] Lærer opp 15 unge forskere innen sirkulær økonomi, og på den måten danne en gruppe av fremtidige ledere innen forskning, politikk og næringsliv.
[Horisont 2020] Systemet skal kunne kombinere og integrere fornybare energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet
Prosjekter ønsker å finne ut hvorvidt lokalt eierskap påvirker aksepten for utbygging av fornybar energi.
[Horisont 2020] Roboter skal effektivisere vedlikehold av gammel infrastruktur som tuneller og broer.
[Horisont 2020] Ved å samle eksisterende kompetanse og dele god praksis, skal prosjektet fremskynde utviklingen av ORE-sektoren.
[Horisont 2020] Utviklingen av et rammeverk som letter samspillet mellom IoT og sirkulærøkonomi vil bidra til å realisere Green Deal.
[Horisont 2020] Autonom lasthåndtering om bord i skip og i havner skal bidra til at godstransport til sjøs mer miljøvennlig og konkurransedyktig.