Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet InDemand representerer en ny modell hvor regionale helsetjenester og private aktører samhandler om utvikling av digitale helseløsninger.
[Horisont 2020] Horizon 2020 prosjektet COREWIND optimaliserer og forbedrer ytelsen til fortøynings- og forankringssystemer, og dynamiske kabler, for flytende havvindturbiner.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet forbedrer strukturelle og operasjonelle aspekter ved power take-off systemet for Minestos Deep Green kite-baserte tidevannsenergi.
[Horisont 2020] Fullskala-simuleringer skal bidra til bedre forståelse av de fysiske mekanismene bak vindkraft, og styrke kunnskapsgrunnlaget for utforming av turbiner
[Horisont 2020] Innovasjon innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning av avfall bidrar til redusert bruk av ressurser og lavere karbonavtrykk.
[Horisont 2020] Gjennom en sektorovergripende tilnærming vil prosjektet redusere informasjonsasymmetri blant interessenter i verdikjeden.
[Horisont 2020] Integrert styringssystem for energi og ressurser tilbyr verktøy for produksjonsplanlegging, energibruk og -kjøp, samt for livsløpsvurderinger.
[Horisont 2020] En mekanisk og medisinfri avlusingsmetode fjerner lakselus på en effektiv og skånsom måte.
[Horisont 2020] SeaTwirl utvikler et nytt turbinkonsept for flytende havvind. Konstruksjonen består av tre vertikale blader som er festet til et flytende tårn.
[Horisont 2020] Genteknologien mRNA skal hjelpe kroppen med å lage sin egen medisin mot kreft.
[Horisont 2020] Fleksibel og interoberabel IKT-plattform skal forbedre beslutningsprosessene for havvindpark-operatører
[Horisont 2020] Baner vei for en vindturbin med en kapasitet på 14-16MW, og kan utløse hundrevis av millioner Euro i investeringer.