Nøkkelinformasjon Kreativt Europa

Illustrasjonsbilde

Kultursektoren er i økende grad en kilde til arbeidsplasser som bidrar til vekst i Europa. Kultursektoren er også en fin kanal for å forbedre relasjoner mellom europeiske land, så vel som å bidra til sosial inkludering.

Bakgrunn

De kulturelle og kreative sektorene i Europa har mye å gå på når det gjelder utnyttelse av det indre marked. En av de største utfordringene er knyttet til ulike kulturelle tradisjoner og språk i Europa. Den Europeiske unionen har 24 offisielle språk, 3 alfabeter og omtrent 60 regionale og minoritetsspråk. Disse forskjellene er en del av Europas rike kulturbilde, men er også til hinder for blant annet forfattere som ønsker å nå lesere i andre land, for kino- eller teatergjengere som ønsker å se utenlandske arbeid, eller for musikere som ønsker å treffe nye lyttere.
Den europeiske kommisjonen har ansvaret for å møte felles utfordringer som preger de kulturelle sektorene i Europa. Disse inkluderer blant annet tilgang til finansiering, manglende kompetanse og mobiliteten til kulturprofesjonelle. Samtidig er kommisjonen forpliktet til å promotere kulturelt mangfold, beskytte kulturarv og støtte sektorens bidrag til vekst og arbeidsplasser i EU. Dette er i tråd med prinsippene til den Europeiske agendaen for kultur.

Praksis

Generaldirektoratet for utdanning og kultur (DG EAC) er den utøvende grenen av EU som er ansvarlig for politikken knyttet til blant annet kultur, og har dermed også ansvaret for kulturprogrammet, Kreativt Europa. I tillegg støttes Kreativt Europa av Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).
I Norge har vi to nasjonale kontaktpunkt knyttet til Kreativt Europa. Kulturrådet for underprogrammet for kultur, og Norsk filminstitutt for underprogrammet for Media.

Strategi

Det strategiske rammeverket for Creative Europe er den europeiske agendaen for kultur, som blant annet bidrar til å nå målene i EUs strategi for vekst og arbeidsplasser: Europa 2020.
Agendaen tar sikte på å promotere kulturelt mangfold og interkulturell dialog, kultur som bidragsyter til vekst, arbeidsplasser, innovasjon og konkurransekraft, og kultur som en viktig del av EUs internasjonale relasjoner. Kommisjonens ansvar er knyttet til de utfordringene som er felles for kultursektorene på tvers av Europa, samt å bidra til at kulturelt mangfold og kulturarv ivaretas. Dette ønskes blant annet oppnådd ved hjelp av Creative Europe.