Hvordan delta i URBACT

Illustrasjonsbilde

I URBACT-programmet deltar alle 28 EU-medlemsland i tillegg Norge og Sveits. 

Programmet er rettet mot europeiske byer, uavhengig av størrelse, regionale og nasjonale myndigheter, universiteter og forskningsinstitusjoner. For å delta i programmet må alle prosjektdeltakere opprette lokale interessegrupper og utvikle en lokal handlingsplan. Man kan søke støtte til prosjekter innen de fire satsingsområder.

De norske Interreg-midler ligger på 350 000 euro. For å utvikle et URBACT-prosjekt anbefales det å kontakte enten sekretariatet, Sørlandets Europakontoreller den norske NCP-en for mer informasjon.