Prosjekter

[Erasmus+] Prosjektet skal teste ulike ikke-formelle læringsmetoder for å forebygge skolefrafall.
[Horisont 2020] Roboten skal utføre risikofylte arbeidsoppgaver og effektivisere bygningsarbeidet.
[Horisont 2020] Aorta 2 utvikler en ny metode for bærekraftig høsting og bioraffinering av stortare.
SensaSticker overvåker og loggfører temperatursvingninger, og gjør det mulig å identifisere i hvilket ledd det oppstår feil temperatur.
[Interreg Sverige-Norge] AI-baserte beslutningssystemer skal gi bedre helse og livskvalitet for brukerne.
Right skal bidra til økt konkurransekraft gjennom kompetanseutvikling, og hjelpe SMBer innen blå næringer og energisektoren med å tilpasse seg arbeidsmarkedet.
[Horisont 2020] PROSPECT fremmer utveksling av kunnskap og erfaringer om innovative finansieringsordninger som kan brukes til å implementere energi- og klimaplaner.
[Horisont 2020] ShipFC utvikler et nytt energisystem basert på brenselceller som bruker grønn ammoniakk som drivstoff.
[Horisont 2020] Tingenes internett (ioT) skal gjøre havner smartere, grønnere og mer sammenkoblet.
[Horisont 2020] Et preventivt strømgjerde skal hindre lakselus fra å komme inn i merdene.
[Interreg] Nuve tester autonome og miljøvennlige anleggsmaskiner gjennom en digital plattform.
[Erasmus+] Erasmus+-prosjektet skal øke gründerkompetansen blant ungdommer, samt inspirere til grenseskridende samarbeid.
Filtrer prosjekt på tema