AUTOSHIP – Utvikler neste generasjons autonome fartøy

Prosjektakronym
AUTOSHIP


AUTOSHIP skal bygge to nye autonome fartøy, et for frakt av fiskefôr langs norskekysten og et for stykkgods på kanaler i Europa. Det overordnede målet er å redusere utslipp og øke konkurranseevnen for godstransport på sjøen. 

Prosjektet skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer, og fartøyene vil bli testet gjennom to pilot-demostrasjoner. Prosjektpartnerne vil videreutvikle teknologi knyttet til helautomatiserte navigasjonssystemer, kommunikasjonsteknologi, selv-diagnostisering, prognosesetting og driftsplanlegging. De skal også utvikles digitale verktøy og metoder for design, simulering og kostnadsanalyser. Dette vil føre til mer effektiv, bærekraftig og sikrere operasjoner til sjøs.

Autonomiutstyret som installeres på den norske båten skal sørge for autonom drift mellom fôrfabrikk og oppdrettsanlegg, mens den belgiske fraktebåten skal være selvkjørende. Ved å installere teknologien på fartøy med ulik størrelse og bruksområder, kan man demonstrere at løsningene fungerer under svært forskjellige forhold. I tilligg vil man tilegne seg nyttige erfaringer om hvilke utfordringer autonome fartøy har. 

Prosjektets fulle navn er Autonomous Shipping Initiative for European Waters.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€27 679 830
EU-tilskudd
€20109109
Kontakt prosjekt