FLAGSHIPS - Hydrogendrevet sjøtransport

Prosjektakronym
FLAGSHIPS


Horisont 2020-prosjektet FLAGSHIPS skal utvikle to kommersielle demofartøy drevet med brenselceller for hydrogen. Målet er at begge fartøyene skal drives av hydrogen produsert fra fornybar energi. I tillegg skal det bidra til å bygge et europeisk nettverk som dekker leveransekjeder for hydrogen, skipsdesign og produksjonskunnskap.

Med strengere internasjonale utslippskrav og et mål om å redusere klimagassutslippene fra skipsfart med 50 % innen 2050, må shipping-industrien finne grønne løsninger. Brenselceller og hydrogen vil være nøkkelteknologier i det grønne skiftet, og prosjektet tar sikte på å øke andelen hydrogendrevet sjøtransport i et globalt perspektiv.

Et av fartøyene er en ny hydrogen-drevet lekter-taubåt i Lyon i Frankrike, drevet av Compagnie Fluvial de Transport (CFT). Det andre er en bilferge i Stavanger som utvikles av Norled. Målet er at begge skal være i drift i løpet av 2021.

Prosjektet blir viktig for å demonstrere maritim brenselcelleteknologi, både operasjonelt og kommersielt. Etter hvert vil det også bidra til reduksjon i kostnadene for brenselcellesystem.

FLAGSHIPS har fått støtte fra EU-programmet Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, som er en del av Horisont2020.

Les mer om prosjekter her

Bilde © Norled 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€6 790 562
EU-tilskudd
€4999978
Kontakt prosjekt