Go LNG – Bidrar til renere skipsfart

Prosjektakronym
Go LNG –

Go LNG ønsker å øke tilgjengeligheten til og bruken av flytende naturgass (LNG) i maritim virksomhet.

LNG blir ofte regnet som fremtidens drivstoff for skip, og vil spille en viktig rolle i overgangen til en grønn skipsfart. Interreg-prosjektet Go LNG ønsker å redusere kostnadene knyttet til utbyggingen av infrastrukturen for LNG, samt redusere investeringsrisikoen. Dette skal øke tilgjengeligheten på LNG og bidra til at flere tar i bruk flytende naturgass.

Interreg-prosjektet har opprettet en egen næringsklynge (BSR LNG business cluster) som arbeider for å øke andelen aktører innen servicetjenester, teknologi, innovasjon og distribusjon av LNG. I tillegg er det etablerert et kompetansesenter (BSR LNG Competence Center) bestående av utdanninginstitusjoner, hvis mål er å øke kunnskapen om flytende naturgass og fremme utdanninger som er knyttet til LNG-sektoren. Kompetansesentret skal også bidra til mer forskning på feltet, samt formidle kunnskap og erfaringer til bedrifter og beslutningstakere for å øke bruken av LNG.   

Prosjektets fulle navn er GO LNG – Liquefied Natural Gas value chain for clean shipping, green ports and blue growth in the Baltic Sea Region.

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 053 763
Kontakt prosjekt

Andrius Sutnikas, Development Manager at Klaipeda Science and Technology Park

E-mail: projects@kmtp.lt
Tel: +370 686 37681