MySMARTLife – Byplanlegging for fremtidens utfordringer.

Prosjektakronym
MySMARTLife

Et spansk selskap iverksetter nå en mer moderne form for byplanlegging med hensyn til fremtidens klima. Dette med fokus på konsepter om smart økonomi og smart innbygger-strategi. Byplanleggingen lener seg på konseptet om smarte byer. Prosjektet iverksetter mer enn 150 tiltak som blant annet skal minimere skadelige utslipp, øke livskvaliteten blant innbyggerne og fremskynde digitaliseringen i byene. MySMARTLife testes ut i de tre fyrtårnsbyene Nantes (Frankrike), Hamburg (Tyskland) og Helsinki (Finland). Varna (Bulgaria), Bydgoszcz (Polen) og Reijeka (Kroatia) er følgebyer. Løsningene evalueres fortløpende.  

Nantes

Prosjektet er delt inn i 3 deler/områder i Nantes. Del 1 fokuserer på bærekraftige bygg, der mer miljøvennlig oppvarming og strømforsyning er i fokus. Strømforsyningen skal digitaliseres, noe som medfører mindre forbruk. Del 2 har også fokus på digitaliseringen av strømnettet, og det skal tilrettelegges for at alle eksisterende bygg skal få ettermontert utstyr for å kunne benytte seg av det nye systemet. Del 3 går ut på bærekraftig mobilitet og infrastruktur. Byen skal gå til innkjøp av 20 nye og større elektriske busser, og det skal settes opp 80 ladestasjoner.

Hamburg

Prosjektet i Hamburg er også delt inn i tre ulike områder. I del 1 skal det bygges 1400 nye energieffektive boliger. I tillegg skal det installeres smarte gatelys som er drevet av solceller og som samler inn miljødata. Del 2 tester ut bærekraftig energisystem, mens del 3 fokuserer på elektrisk mobilitet.

Helsinki

I del 1 blir alle boenheter utstyrt med smarte termostater som regulerer oppvarming. Dette for å hindre unødvendig energibruk. I del 2 bygges det nye smarte hus som alle er utstyrt med termostater som regulerer oppvarmingen. Husene varmes opp med fornybare energikilder, og de har egne ladestasjoner til elbil. Del 3 har fokus på bærekraftige kontorbygg.

MySMARTLife ønsker at flere europeiske byer skal delta, og finne inspirasjon fra fyrtårnsbyene dette er testet i.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€21 191 771
EU-tilskudd
€18656102
Kontakt prosjekt

Strategy and Business Development Manager: Félix Nieto, felnie@cartif.es