NOVIMAR - optimalisering av sjøtransport

Prosjektakronym
NOVIMAR

NOVIMAR, et Horisont 2020- finansiert prosjekt, tar sikte på å endre sjøtransport på en måte som gir optimal utnyttelse av eksisterende vannveier, og dermed utvide hele den vannbårne transportkjeden. 

"Platooning" som transportløsning til havs

Ved å utvikle et "tog" av fartøy vil prosjektet legge til rette for optimal utnyttelse av eksisterende vannveier, mannskapsutplassering, samt sikre fleksibilitet på lastedestinasjoner. En slik rekke sammenkoblede fartøy kalles "platooning", og er en type konvoikjøring hvor første fartøy styrer bevegelsene til resten av fartøyene. NOVIMAR ser i hovedsak for seg en rekke ubemannede Follower Ships med egne manøvreringsfunksjoner som midlertidig ledes av et bemannet Leader Ship. Fartøyene vil kunne delta og forlate slike tog på steder ved siden av deres opprinnelsessted og destinasjon. Prosjektet har en rekke forskningsemner i sitt scope som sikrer en balansert vurdering av det planlagte transportsystemet. I tillegg vil NOVIMAR identifisere nødvendige grenseforhold for transportsystemet og kontinuerlig støtte utviklingen i industri og andre prosjekter. 

Stort potensiale

Ved å introdusere denne nye metoden for sjøtransport vi resultatene gi 47% total kostnadsreduksjon for IWT og opptil 88% reduksjon av besetningskostnader for korttransport, forbedret fleksibilitet knyttet til logistikk, 10-15% mindre energiforbruk eller utslipp, høyt potensial for å redusere trafikkbelastning og tilhørende kostnader. Lavere kostnader øker attraktiviteten til små fartøyer til sjøs og i innlandet, og øker dermed tilgangen til byområder på små vannveier uten at det er behov for store investeringer i infrastrukturer. NOVIMAR sin teknologiutvikling inkluderer måle-, kontroll- og kommunikasjonssystemer og navigasjonshjelpemidler. 

 

Prosjektets fulle navn er NOVel Iwt and MARitime transport concepts.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 923 951
EU-tilskudd
€7923951
Kontakt prosjekt

Ta kontakt med prosjektet:

info@novimar.eu