WASP – Vindassistert fremdrift for skip

Prosjektakronym
WASP


WASP har som mål å demonstrere at vind kan erstatte fossilt brensel i moderne skipsfart.

Med strengere internasjonale utslippskrav og IMOs mål om å redusere utslippene fra skipsfarten med 50 % innen 2050, må det tas i bruk alternative drivstoff som erstatter fossile drivstoff i konvensjonelle skip. Vindassistert fremdrift (WASP) baserer seg på fornybare ressurser og kan potensielt redusere drivstofforbruket med 5 til 30 %. Det gir heller ingen støy eller utslipp til vann eller luft.

Det finnes allerede løsninger som utnytter vindkraft, og WASP tar sikte på å videreutvikle og forbedre konseptet. Prosjektet ønsker å gjøre følgende: 

  • Forbedre og oppskalere eksiterende teknologi, samt utvikle og teste nye løsninger. Prosjektet bygger videre på Flettner-rotoren, som er en roterende sylinder som benytter Magnus-effekten til å få vinden til å drive skipet fremover
  • Sørge for sikker drift og sertifisert mannskap. Prosjektet skal utvikle kurs og opplæring for mannskap som skal drifte skipene som tar i bruk teknologien
  • Samle inn data fra og utarbeide forretningsmodeller for den grønne omstillingen i nordsjøregionen

Prosjektets fulle navn er Wind Assisted Ship Propulsion (WASP).

Koordinatorland
Totalbudsjett
€4 000 000
Kontakt prosjekt

Robbert van Hasselt:

r.v.hasselt@idmm.nl