FoU-institusjoner

Nova Innovation er et verdensledende tidevannsenergiselskap som designer, bygger og driver tidevannsturbiner som genererer elektrisitet fra tidevannet.

I 2016 installerte de verdens første tidevannsanlegg til havs - tre turbiner som ligger på Shetlandsøyene, Skottland. Turbinene har produsert ren strøm og eksportert til nettverket i over tre år.

Deltares er et uavhengig institutt for forskning innen vann og undergrunn. Over hele verden jobber de med smarte løsninger, innovasjoner og applikasjoner for mennesker, miljø og samfunn. Hovedfokuset er deltaer, kystregioner og vassdrag. Deltares driver samarbeid med myndigheter, bedrifter, andre forskningsinstitutter og universiteter i inn- og utland for å hjelpe med å administrere og utvikle disse regionene.

Deltares har ekspertiseområder innen:

CERN er en europeisk organisasjon som har til formål å støtte samarbeidet mellom de europeiske statene innenfor forskning i elementærpartikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi. Denne forskningen er av rent vitenskapelig og fundamental karakter.

Gr3n har som visjon å introdusere en innovativ prosess for gjenvinning av PET plastavfall på en global skala.

Fundacio Institut de Recerca de L´energia de Catalunya ble opprettet for å bidra til målet om å skape en mer bærekraftig fremtid for energibruk og forbruk, med tanke på den økonomiske konkurransekraften og gi samfunnet et maksimalt energisikkerhetsnivå.

Fagfelt:

  • bioenergi og biodrivstoff
  • havvind
  • energieffektivitet: systemer, bygninger og lokalsamfunn
Politecnico universitet i Milano

Københavns Universitet er Danmarks største utdanningsinstitusjon, og et av Nord-Europas eldste universiteter. KU har seks fakulteter, og har over 200 forskningssentre. 

Spansk universitet

CETMA, Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design E Materiali (Technologies Design and Materials European Research Center), er en forsknings- og teknologiorganisasjon basert i Brindisi. CETMA har over 20 års erfaring med anvendt forskning, eksperimentell utvikling og teknologioverføring innen avanserte materialer (kompositter, polymerer, bio- basert og resirkulert), IKT (utvikling av spesialisert programvare for prosjektering, produksjon og tjenester) og produktutvikling.

IVL Svenska Miljöinstitutet er et uavhengig, ikke-kommersielt forskningsinstitutt. Som navnet tilsier, er forskningen knyttet til miljø og det grønne skiftet. Instituttet er eid av en stiftelse som ble grunnlagt at den svenske stat og industrien.